Rusek Consult - logotyp
tel: +420 602 732 502 +420 608 711 175
e-mail pavelrusek@volny.cz

Rusek Consult

Firma Rusek byla založena v roce 1996 jako podnikající fyzická osoba a již od počátku se specializuje na revize vyhrazených zařízení, zejména plynových a tlakových, včetně revizí a zkoušek parních a horkovodních kotlů.

Při spolupráci s orgány SOD a specializací v oblasti technických revizích je náš cíl dlouhodobá kooperace se spokojenými partnery při zajištění bezpečného provozu.
Vlastníme osvědčení a oprávnění pro revize vyhrazených zařízení spadající nejen pod Státní úřad inspekce práce podle vyhlášek:

  • - vyhlášky č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
  • - vyhlášky č. 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
  • - vyhlášky č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
  • - vyhlášky č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

V roce 2013 začala spolupráce s kooperující firmou pro uspokojení požadavků partnerů na komplexní řešení revizí a zkoušek všech vyhrazených zařízení, včetně zajišťování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
V roce 2015 se firma rozšiřuje o konzultační a poradenskou činnost v oblasti vytápění, TZB a vyhrazených zařízení a poradenskou činnost při koupi automobilů.
V roce 2016 dochází k transformaci podnikající fyzické osoby na společnost s ručením omezeným - Rusek Consult s.r.o., zajišťující veškeré služby v rámci vyhrazených zařízení a NDT kontroly materiálů.

 

web © 2015-23 MM Sound & Global Net