O firmě

Firma Rusek byla založena v roce 1996 a již od počátku se specializuje na revize vyhrazených zařízení, zejména plynových a tlakových, včetně revizí a zkoušek parních a horkovodních kotlů.

Při spolupráci s orgány SOD a specializací v oblasti technických revizích je náš cíl dlouhodobá kooperace se spokojenými partnery při zajištění bezpečného provozu.

Vlastníme osvědčení a oprávnění pro revize vyhrazených zařízení spadající nejen pod Státní úřad inspekce práce podle vyhlášek ……, ale také pod Báňský úřad podle vyhl. 391/20.

V roce 2013 začala spolupráce s kooperující firmou pro uspokojení požadavků partnerů na komplexní řešení revizí a zkoušek vyhrazených zařízení, včetně zajišťování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

V roce 2015 se firma rozšiřuje o konzultační a poradenskou činnost v oblasti vytápění, TZB a vyhrazených zařízení.

V roce 2016 se firma rozrůstá  o společnost s ručením omezeným  Rusek Consult a novou činnost - provádění konzultací a poradenství při koupi automobilů.


web © 2015-19 MM Sound & Global Net